Manažment RCRT a komplexné endodotické riešenia

Endodontisti sa stretávajú so zložitými, častokrát “beznádejnými” prípadmi, či už z pohľadu ošetrenia zubov alebo manažmentu pacienta, ktoré si vyžadujú pokročilé materiály a techniky. Na základe zručnosti, technickej a anatomickej znalosti, vybavenia a času sa od nich očakáva, že vynaložia všetko potrebné úsilie na to, aby prinavrátili zubom ich funkciu a status v dutine ústnej. Vďaka použitiu operačného mikroskopu, ultrazvuku, biomateriálom a ostatným technickým vymoženostiam dostupným v dnešnej dobe, sa úspešnosť riešení takýchto “beznádejných prípadov” za poslednú dekádu dramaticky zvýšila. Počas prednášky sa budeme snažiť poslucháčom ukázať vhodné riešenia viacerých komplexných klinických situácií s výberom ideálneho prístupu. Krok po kroku popíšeme techniky a tipy pri riešení takýchto prípadov. Priblížime si problematiku odstraňovania koreňových výplní, koruniek a mostíkov, kovových a FRC čapov, separovaných koreňových nástrojov, mäkkých a nosičových obturačných materiálov. Následne si preberieme manažment širokých apexov, resorpcií a perforácií, lokalizáciu, mechanicko-chemické opracovanie a plnenie anatomicky komplikovaných a zabudnutých častí koreňových systémov, ako napríklad kalcifikovaných, blokovaných, iatrogenizovaných a veľmi zakrivených kanálikov. Taktiež si porozprávame o pokročilých technikách irigácie a endodontickej mikrochirurgii. V d’alšej časti prednášky sa zameriame na použitie mikroskopu v endodoncii, pokročilých diagnostických technológiách ako CBCT a rozoberieme ich možnosti, či už pri ortográdnej alebo retrográdnej endodoncii. Bude zdôraznená dôležitosť využitia optických pomôcok ako zväčšovacích lúp, špeciálneho osvetlenia a operačného mikroskopu. Predstavíme si možnosti ich správneho použitia aj pre praktických zubných lekárov, ktorí chcú predchádzať chybám, komplikáciám a chcú skvalitniť ich každodennú prax.

Endodontic specialists usually treat complex cases consisting in challenging difficult teeth along with challenging patient management, which need advanced materials and techniques. Given the skills, time, equipment and the technical and anatomical knowledge, endodontic specialists are expected to solve these cases doing all efforts possible to make teeth again available for their functional oral status. Through the use of the microscope, ultrasonics, repair materials and all the technical stuffs available today, the outcome of these "hopeless" cases has drastically increased in last decade. This practical course aims to give to the clinicians the correct choices to solve several complex clinical situations using the ideal approach and to describe techniques and clinical tips to treat such cases. Topics will include re-treatment of filling materials; removal of crowns/bridges, fiber and metal posts, separated instruments, soft and carrier-based filling materials; management of open apices, resorption and perforations; locating, shaping, cleaning and filling of difficult or missed canal anatomy, such as calcified, ledged, blocked and severely curved canals; advanced irrigation techniques to better clean complex canal anatomy; endodontic surgery. Microscope-assisted dentistry and advanced diagnostic techniques, such as CBCT, will be analysed and discussed for both orthograde and surgical cases. The importance of the use of magnification including loupes, special lights and microscope to solve these complex situations will be underlined and their proper use even by general practitioners who want to avoid iatrogenic errors and improve their day-by-day practice will be described.

 

Endo Team

Dr. Gianluca Plotino DDS, PhD

Gianluca Plotino

Gianluca Plotino graduated in dentistry from the Catholic University of Sacred Heart of Rome in 2002. He received the “Alfred Bean Memorial” prize from the Chicago Dental Society for the best Italian research graduate thesis of the years 2001, 2002 and 2003, the "Hans Genet Award" from the European Society of Endodontology for the best European Researcher in 2013 and several other research prizes. From 2003 to 2009 Dr. Plotino has attended the Endodontic Department of the Dental Clinic at the Catholic University of Rome. He became Assistant Professor of Endodontics in the School of Dentistry spending his time teaching, giving lectures and partecipating in the faculty practice. Dr. Plotino was Professor of Endodontics in the School of Dental Hygiene from 2005 to 2008 at the Catholic University of Sacred Heart of Rome where he obtained his PhD in 2009. From 2009 he is working in the Department of Endodontics at “Sapienza” - University of Rome as Senior Lecturer and Professor of Scientific English in the School of Dental Hygiene. Gianluca Plotino is certified member of the European Society of Endodontology (ESE), International Member of the American Association of Endodontists (AAE), active member of the Italian Academy of Endodontics (AIE) and the Italian Society of Conservative Dentistry (SIDOC) and member of the Italian Society of Endodontics (SIE) and the Italian Academy of Conservative Dentistry (AIC). Dr. Plotino is part of the Editorial Board and official reviewer of several journals and has organized several research groups worldwide. He is author and co-author of more than 60 articles in scientific international peer-reviewed journals with impact factor on different endodontic and restorative topics. He has contributed with two chapters in the textbook “Endodontics”, with a chapter in the monography “Methacrylate based resin sealers - A paradigm shift in Endodontics” edited by Professor Cornelis H. Pameijer, a chapter in the monography. "Literature research on the Mtwo root canal instruments" edited by Sweden & Martina and with several images in the textbook of the Italian Society of Endodontics (SIE) "Atlas of Endodontic anatomy". Dr. Plotino has given several lectures, courses and hands-on courses worldwide and he also works in a private practice limited to endodontics and restorative dentistry in Rome, Italy.

Dr. Nicola M Grande - DDS, PhD

Nicola M. Grande

Nicola M Grande received his degree in Dentistry (DDS) from the Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy in 1999 with a degree thesis on the fracture of NiTi rotary instruments. After two years in the Department of Endodontics at the the same University, he served as an Assistant Professor in Endodontics from 2001 to 2009. He has been Professor of Endodontics in the School of Dental Hygiene (2002-2008). From 2009 to 2012 he has worked as Researcher in the Department of Endodontics at the University of Rome “La Sapienza”. From 2013 he is Assistant Professor of Endodontics at the Catholic University of Sacred Heart (UCSC). He completed his PhD program at the Catholic University of Sacred Heart, in 2009, with a thesis on an innovative technique for the restoration of the endodontically treated teeth, that he has invented. His main scientific interests are the preparation of root canals with Nickel-Titanium rotary instruments, the study of anatomy and preparation of endodontic anatomy by micro-computed tomography techniques and the restoration of the endodontically treated teeth with new conservative approach. He contributed in the development of different instrument systems and new techniques, being even titular of international patents in endodontics and oral surgery fields. He is certified member of the European Society of Endodontology (ESE), International Member of the American Association of Endodontics (AAE), active member of the Italian Society of Conservative Dentistry (SIDOC) and of the Italian Academy of Endodontics (AIE). Dr. Grande has published extensively in international peer-reviewed journals, he is contributor in several books of endodontic interest, member of the Editorial board of international peer reviewed journals and he is lecturing both nationally and internationally as keynote speaker in the fields of endodontics, microsurgery and restorative dentistry. He works in private practice limited to endodontic and microsurgery in Rome – Italy.

 

Program

Piatok 16. septembra

8:00 - 9:00
Registrácia
Registration

9:00 - 12:30
Prednáška časť 1.
Lecture part 1.

12:30 - 14:00
Obed
Lunch break


14:00 - 17:00
Prednáška časť 2.
Lecture part 2.

17:00 – 17:30
Diskusia
Discussion

18:00 – 20:00
Recepcia Get Together a volná diskusia

Sobota 17. septembra

8:00 - 9:00
Registrácia
Registration

9:00 - 12:30
Prednáška časť 1.
Lecture part 1.

12:30 - 14:00
Obed
Lunch break


14:00 - 17:00
Prednáška časť 2.
Lecture part 2.

17:00 – 17:30
Diskusia
Discussion

Prednášky budú simultánne tlmočené do čestiny. Zmena programu vyhradená.
Počet miest limitovaný.

Cenník / Registration Fees

  Early BIRD
Do / Until 31.07.2016
Do / Until 11.09.2016 Cena na mieste / On site
Praktický zubný lekár / Dentist 8000Kč / 295€ 9000Kč / 330€ 10000Kč / 370€
Každý ďalší PZL* / absolvent ** 6500Kč / 240€ 7500Kč / 275€ 8500Kč / 315€
Študent / DH / Zubný technik *** 3500Kč / 130€ 4000Kč / 150€ 4500Kč / 165€
Členovia Promikro, SES, ČES 7000Kč / 260€ 8000Kč / 295€ 9000Kč / 330€

V cene kongresu je zahrnuté občerstvenie (voda, káva, čaj, sladké pečivo), obedy formou bufetu a parkovanie.
Congress program fee includes coffee breaks, lunches and parking.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Prices are calculated with VAT.

*     každý další PZL = cena pre ďaľšieho lekára v rámci jednej platby (faktúry)
**   PZL absolvent = absolvent stomatológie do 2 rokov od ukončenia štúdia (potrebné zaslať sken diplomu)
*** Potrebné zaslať sken indexu
Vzdelávacia akcia je kreditovaná v rámci kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a je registrovaná v ČSK a SKZL.

Registrácia


Pridať dalšieho účastníka Odobrať účastníka

 

Fakturačné údaje

V prípade, že se registrujete ako študent, uveďte do políčka "Názov firmy" Vaše meno a priezvisko.

Cena celkom: 0€

Zlatý partneri

Dentamed
Camosci

 

 

Partneri

Dental Topics
Tokuyama
Promikro
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
SES
SSSCR
ČES
Jarident
Voco

Kontakt

New Era Dentistry o.z.

Hrachová 10
82105 Bratislava

IČO: 50260090
info(et)n-e-d.eu
partneri(et)n-e-d.eu